Stallenbouw

Wij hebben veel ervaring in de agrarische sector. Diverse soorten stallen (rundvee, varkens, kippen) hebben we al gebouwd. Met onze eigen beton bekisting kunnen wij mestkelders en andere betonproducten geheel zelf maken.

Of het nu het vergroten of verlengen van bestaande stallen betreft, complete nieuwe of de verbouw ervan, wij hebben er ervaringen mee. Het vervangen van vloerroosters hebben wij de machines en ervaring voor.

We zien de laatste jaren dat het robotmelken in opkomst is bij de melkveehouders. Het ombouwen van bestaande melkputten naar robotruimten hebben wij ook veel ervaring in. Hierin hebben wij bij diverse projecten al nauw samengewerkt met Lely en de klant zelf.